رفتار کامرون مانند کودکی است که از سر ترس فریاد می زند و فحاشی می نماید

به گزارش سفر به فرانسه، خبرنگاران: رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نطق نخست وزیر انگلیس در سازمان ملل گفت: رفتار کامرون مانند کودکی است که از سر ترس فریاد می زند و فحاشی می نماید.

رفتار کامرون مانند کودکی است که از سر ترس فریاد می زند و فحاشی می نماید

به گزارش خبرنگار پارلمانی سفر به فرانسه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نخستین جشنواره مشارکت ملی گردشگری که به مناسبت روز دنیای گردشگری در سالن اجلاس سران برگزار شده بود، طی سخنانی با اشاره به صنعت توریسم در کشور گفت: در سنت غربی یک تفرعنی را از نظر فرهنگی می بینیم به این صورت که اگر توسعه صنعتی پیدا کردند به این معناست که فرهنگ عمومی شان نیز از دیگر کشورها بیشتر است در حالی که ممکن است کشوری از نظر صنعتی پیشرفت کند، اما از نظر فرهنگ عمومی بالا نباشد. لذا این دو مقوله یکسان نیست. اما یک نوع تفرعنی بین آنها وجود دارد که سایر فرهنگ ها را تحقیر می نماید و این در رسانه های آنها هم وجود دارد.

وی اضافه نمود: گاهی می بینیم که آنها پیامبران و یا زندگی اسلامی را تحقیر می نمایند، حتی پیامبران خود را هم تحقیر می نمایند و این علو فرهنگی تمدن نیست که فرهنگ های دیگر را تحقیر نمایند و به همین دلیل فرهنگ شرقی را رازآلود و عقب افتاده معرفی می نمایند و فرهنگ پیش رو را فرهنگ غربی می نامند. البته این افراطی گری که امروز در منطقه ما از جنس داعشی ها به وجود آمده، به مستمسک آنها برای تحقیر بیشتر فرهنگ اسلامی تبدیل شده است.

رئیس نهاد قانون گذاری کشورمان با تأکید بر اینکه این تفرعن و تحقیرها عامل پرورش تروریست ها شده است، گفت: به بهانه اینکه این کشورها تروریست پرور هستند، این ملت ها را تحقیر می نمایند و نتیجه این تحقیرها یک دور باطلی است که سبب می گردد جوانانی که در این کشورها دچار تحقیرشدگی شده اند، برای نجات خود به دامان گروه هایی می افتند که با این تفکر غربی ستیز می نمایند. لذا هرسال می بینیم که جریان تروریستی در منطقه افزایش می یابد و ریشه آن نیز همین تحقیرشدگی است که همچنان هم در کشورهای غربی وجود دارد.

لاریجانی با اشاره به سخنان اخیر کامرون در نشست عمومی سازمان ملل اعلام کرد: همین چند روز پیش نخست وزیر انگلیس با یک حرف های عجیب و غریبی کلام خود را در سازمان ملل عنوان کرد، به خصوص در موضع مربوط به ایران که یک نوع تفرعن در آن دیده می شد و دستور می داد که ایران باید این کار یا آن کار را بکند در حالی که باید به وی گفت: شما چه کاره هستید که این گونه صحبت می کنید؟ این بایدها را از کجا آورده اید؟ آیا قدرت تان بیشتر شده که احساس می کنید به پشتوانه این قدرت بایدهایی را برای ما مشخص می کنید؟ در حالی که این گونه نیست.

وی خطاب به نخست وزیر انگلیس گفت: چند روز پیش نزدیک بود قسمتی از کشور شما جدا گردد، بنابراین شما امپراطوری ندارید که بخواهید برای ما بایدی تعریف کنید، پس چرا با این زبان صحبت می کنید؟ همچنین اینکه شما از جریان داعش و تروریست ها در منطقه اضطراب دارید که البته اضطراب درستی است، چرا که خودتان به اینها یاری کردید و حالا برای خودتان مشکل ساز شده اند، پس شما احتیاجمند هستید و برای اینکه احتیاج خود را برطرف کنید باید در یک بستر عقلانی حرف بزنید، نه اینکه از باید بهره ببرید.

رئیس مجلس افزود: رفتار شما مثل رفتار کودکی می ماند که از روی ترس فریاد می زند و گاهی هم فحاشی می نماید. شما از جریان تروریستی ترسیده اید و فریاد می زنید اما این فریادتان، فریادی از روی تفرعن نیست، ظاهرش از روی تفرعن است و باطن آن ترس است. بنابراین امروز برای مبارزه با تروریست ها احتیاجمند هستید اما نباید احتیاجتان را به عنوان امتیاز به ما بفروشید. یک مختصر عقلی وجود دارد که این گونه رفتارها را بشناسد و کالبدشکافی کند. بنابراین شما احتیاجمند مبارزه با تروریسم هستید و نمی توانید زرنگی کنید و احتیاجتان را به عنوان امتیاز به طرف مقابل بفروشید. این موضوع قابل تفکیک و قابل دریافت است.

وی با بیان اینکه در فرهنگ آنها چنین ژست های تفرعنی وجود دارد، گفت: به جای اینکه اشتباهات گذشته خود را بپذیرند که در طول سال های گذشته به تروریست ها یاری نموده اند، حالا می خواهند این اشتباه را برطرف نمایند و برای این کار از زبانی استفاده می نمایند که منجر به این نتیجه نخواهد شد، لذا باید بپذیرند که در منطقه و سوریه آشفتگی ایجاد نموده اند.

برخورد دوگانه غربی ها با تروریسم در عراق و سوریه

لاریجانی با بیان اینکه اینها همین امروز با مسئله تروریسم برخورد تاکتیکی می نمایند، اعلام کرد: نماینده پنتاگون اخیراً گفت: ما در عراق و سوریه دو جور برخورد داریم؛ در عراق برخورد ما با تروریسم تاکتیکی است، اما در سوریه برخورد ما راهبردی خواهد بود. چرا که اینها در عراق با یک دولتی که به گفته خودشان دولت دموکراتیکی است، اما نمی خواهند این دولت دموکراتیک قوی باشد و باید با این رفتارها آن دولت را همیشه احتیاجمند خود نگه دارند، طرفند، بنابراین برخورد آنها با تروریست ها برخورد ریشه ای نیست بلکه برخورد تاکتیکی است و می خواهند این تروریست ها را نگه دارند تا اسباب چانه زنی شان گردد.

رئیس مجلس اضافه نمود: اما در سوریه از آنجا که می خواهند با دولت مرکزی آن ستیز نمایند می گویند برخورد ما با تروریست ها راهبردی است. پس شما با تروریست ها دوگونه برخورد می کنید در حالی که این داعش یک سرزمین دارد که از موصل گرفته تا رقه در کشور سوریه را شامل می گردد. بنابراین بخشی از سرزمین داعش در عراق و بخشی دیگر در سوریه است، پس معنای این حرف پنتاگون چیست؟ مگر ممکن است با یک پدیده متصل به هم از نظر جغرافیایی، دو جور برخورد گردد؟ بنابراین معنایش این است که برای غربی ها مسئله تروریسم مسئله مهمی نبوده است و همیشه با آن برخورد تاکتیکی داشتند تا از آن به عنوان یک ابزار استفاده نمایند.

لاریجانی بر همین اساس توضیح داد: نتیجه این نوع برخوردها هم این خواهد شد که این گرداب موضوع ناامنی در منطقه ادامه داشته باشد. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که بین کشورهای منطقه امن ترین کشور ایران است. درست است که اینها همیشه یک نگاه ریبه آمیز به ایران دارند، اما ایران امتیازاتی دارد که توانسته در این شرایط ناامن، امنیت خود را حفظ کند. بنابراین این امنیت در داخل کشور یک فرصتی است تا زمینه گردشگری برای این محیط امن بیشتر فراهم گردد.

وی با بیان در این منطقه شلوغی بسیاری را می بینم گفت: بعید می دانم که با این گونه رفتار غربی های و برخوردهای دروغین با تروریسم شرایط امنی در منطقه به وجود آید و فرایند این رفتارها نشان می دهد که پدیده تروریسم در منطقه همچنان روبه رشد است.

رئیس مجلس با اعلام ما با پدیده تروریسم برخورد جدی داریم تأکید کرد: نوع برخورد ما تفرعن و تاکتیکی نیست و هرگز با این برخوردهایی که این ائتلاف دروغین درست نموده است، همکاری نداریم. جهت ما برخورد تاکتیکی در عراق و برخورد استراتژیک در سوریه نیست. برخورد ما یک برخورد واقع بینانه با مسئله تروریسم است و یک جهت روشنی را دنبال می کنیم.

لاریجانی در ادامه سخنان خود گفت: ما دورنما را در منطقه این گونه می بینیم که یک آشفتگی سیاسی در منطقه وجود خواهد داشت و با حرف هایی هم که اینها می زنند این آشفتگی سیاسی کاهش نخواهد یافت بنابراین این برداشت های فرهنگی ملال آور و غبارآلود در محیط های دنیای وجود خواهد داشت و مجبورند که شرایط را غبارآلود نمایند تا مسائل روشن نگردد و این در حالی است که توجه به مسئله گردشگری و حضور گردشگران در ایران می تواند این فضای غبارآلود را کنار بزند.

وی با تأکید بر اینکه تأثیر دستاورد توریسم در امنیت ملی و فوائد سیاسی و حفظ منافع ملی کشور کمتر از سایر دستاوردهای آن نیست، گفت: لوازم این امر باید به درستی طراحی گردد و این موضوع هم باید به لحاظ محیط های مفرح با استفاده از ابتکارات بومی و سازگار با سنن مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح بر لزوم پرداختن بیشتر به مقوله گردشگری میان مؤلفه های توسعه گفت: از آنجایی که ما یک کشور نفتی و گازی هستیم وقتی که صحبت از توسعه کشور می گردد ذهن ها بیشتر به این سمت می رود و به سرمایه گذاری در بخش گردشگری کمتر تمرکز می گردد که امیدوارم این نشست بتواند به استفاده از این ظرفیت مهم یاری کند.

لاریجانی با اشاره به روز دنیای گردشگری گفت: باید به سمتی برویم که سهم گردشگری به مقوله قابل توجهی تبدیل گردد، چرا که این موضوع از لحاظ مالی برای کشور سودآور است و امروزه بعضی از کشورها حتی کشورهای منطقه از صنعت گردشگری درآمدهای 70 تا 80 میلیاردی به دست می آورند.

وی اضافه نمود: به همان میزان که موضوع گردشگری در کشور ما صندلی یابد، سهم استفاده از نفت و گاز هم کاهش می یابد و طبعاً می توانیم از این سرمایه ها برای امور زیربنایی کشور استفاده کنیم، لذا امیدواریم تمهیدات لازم برای تحقق برنامه ای که سازمان میراث فرهنگی در نظر دارد که در یک افق 10ساله بتواند به 20 میلیون گردشگر در کشور برسند، فراهم گردد.

رئیس مجلس با اشاره به تنوع آب و هوایی در کشورمان، گفت: ایران به دلیل تنوع آب وهوایی دارای طبیعت بکر و خوبی است که علاوه بر این موضوع، وجود میراث کهن فرهنگی که نشان دهنده ریشه دار بودن این ملت است، می تواند به جذب گردشگر یاری کند.

وی با اشاره به ریشه دار بودن نظام کشورداری در ایران، گفت: شاید در غرب فقط یونان باستان از نظر سنن کشورداری و نظامات حقوقی دارای سابقه طولانی است. گرچه کشورهایی که امروز در صنعت گردشگری پیشرفت دارند، از نظر سابقه فرهنگی دچار فقر هستند، بنابراین به اندازه ارزش میراث فرهنگی کشورمان باید به توریسم بها داد.

لاریجانی با اشاره به نادیده دریافت میراث فرهنگی پیش از انقلاب اسلامی گفت: قبل از انقلاب از این میراث فرهنگی کشور چندان حفاظت نمی شد، اما سازمان میراث فرهنگی همیشه کوشش نموده تا این میراث را حفظ کند. البته به دلیل شرایط بودجه ای کشور به اندازه ای به این سازمان یاری نمی گردد که بتواند کار جدی انجام دهد، لذا باید سازوکاری فراهم گردد تا مردم بتوانند در حفظ و صیانت و مرمت این آثار نقش داشته باشند و گردش مالی مطلوبی فراهم گردد که البته این ایده از سال های پیش مطرح بود تا به وسیله جذب سرمایه های مردمی و نقش دادن به آنها، سهم سرمایه گذاری در بخش گردشگری را افزایش دهیم.

رئیس مجلس با اشاره به وجود زیارتگاه های معصومین و امام زادگان در کشورمان گفت: زیارتگاه های زیادی به ویژه حرم امام رضا(ع) در کشور ما وجود دارد و نکته مهم این است که بتوان از سهم حضور این بزرگان دینی و این امام معصوم و اولادهای آنها استفاده کرد و تعشقی ایجاد کرد تا زائران به ایران سفر نمایند.

وی با اشاره به کمبود آشنایی مردم با بزرگان تفکر دینی در کشور گفت: سالها پیش که در رادیو و تلویزیون بودم، بحثی مطرح شد که مردم با میراث فرهنگی کشور آشنایی کمتری دارند و قدر و منزلت این آثار و این بزرگان دینی را به درستی نمی شناسند که ما در آن برهه در صداوسیما با ساخت سریال هایی از زندگی این بزرگان اقدامی انجام دادیم تا شناخت این بزرگان برای مردم ملموس شد.

لاریجانی با بیان اینکه شناخت این شخصیت ها به ایجاد یک تعامل پایدار فرهنگی بین ملل مختلف یاری می نماید، گفت: ایران از نظر جاذبه های گردشگری و زیبایی احتیاجمند سرمایه گذاری است تا گردشگران زیادی جذب نمایند و تعامل فرهنگی در داخل کشور جاگیر و پاگیر گردد. البته همیشه نگاه توحیدی به عالم و آدم بین مردم ایران وجود داشته و حتی قبل از اسلام هم تفکر توحیدی و الهی بوده و توجه به همبستگی داخلی و ملی کشور سابقه طولانی داشته است، لذا اینها مؤلفه هایی است که ایجاد رفاه می نماید.

رئیس مجلس با اشاره به زندگی امروزه بشر گفت: یکی از ویژگی های دنیا امروز این است که انسان امروز بیش از گذشته احساس احتیاج به سفر دارد چرا که پس از تجدد به دلیل ایجاد یک ساختار مدرنیته در زندگی انسان و یک نواخت شدن این زندگی، احتیاج به سفر و هم نوایی با طبیعت بیش از گذشته خودنمایی می نماید. همچنین از آنجا که شهرسازی در کشور ما متأثر یک تفکر مدرنیته شده است و مردم زندگی محدود و کسل نماینده ای پیدا نموده اند، مجبورند سفر نمایند. بنابراین سفر بخشی از حیات فردی بشر امروز شده است و سازمان میراث فرهنگی باید شرایطی را در زمینه سفر برای مردم فراهم کند تا منجر به آرامش روح آنها گردد.

منبع: تسنیم
انتشار: 23 دی 1398 بروزرسانی: 30 فروردین 1399 گردآورنده: parisro.ir شناسه مطلب: 679

به "رفتار کامرون مانند کودکی است که از سر ترس فریاد می زند و فحاشی می نماید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رفتار کامرون مانند کودکی است که از سر ترس فریاد می زند و فحاشی می نماید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید