پدر رومینا دخترش را کُشت چون می دانست قصاص ندارد!

به گزارش سفر به فرانسه، رومینا اشرفی، دختر 13 ساله تالشی، خرداد امسال به دست پدرش به قتل رسید و پدر با داس سر از تن فرزندش جدا کرد. این پرونده در زمان وقوع، افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و رئیس قوه قضائیه نیز در واکنشی اظهار داشت محکومیتی عبرت آموز به پدر رومینا داده خواهد شد.

پدر رومینا دخترش را کُشت چون می دانست قصاص ندارد!

شرق در ادامه نوشت: رومینا دختر 13 ساله ای بود که با پسری به نام بهمن خاوری آشنا شد و بعد از اینکه پدر با ازدواج آن ها مخالفت کرد، آن دو با هم از خانه فرار کردند، اما بعد از مدتی پدر رومینا با ترفندی محل سکونت آن ها را پیدا کرد و سپس رومینا را با یاری پلیس به خانه بازگرداند، اما دو روز بعد پدر با داس سر از تن رومینا جدا کرد.

مادر رومینا به عنوان شاکی اصلی این پرونده درخواست مجازات شدید برای پدر رومینا نموده بود. او در مصاحبه ای که چند روز قبل با خبرگزاری ایلنا انجام داد، خاطرنشان کرد دادگاه بعد از محاکمه پدر رومینا او را به 9 سال حبس محکوم کرد، اما به این رأی اعتراض خواهد نمود؛ چراکه امنیت ندارد و دوست ندارد پدر رومینا دوباره به روستا برگردد. او همچنین گفت خانواده شوهرش قصد دارند پسر خردسال او را بگیرند و همین موضوع نگرانی هایی را برایش ایجاد نموده است. مادر رومینا همچنین گفت برای بهمن خاوری نیز دو سال حبس تعیین شده است.

جزئیات حکم دادگاه

اطلاعاتی که خبرنگار ما به دست آورد نشان می دهد بهمن خاوری از سوی دادستان به مباشرت در آدم ربایی، معاونت در قتل به وسیله ارسال تصاویر خصوصی و پیامک تحریک آمیز، تشویش اذهان عمومی با ارسال تصاویر و مصاحبه با رسانه های بی هویت متهم شده بود که دادگاه در اتهام مباشرت در آدم ربایی با توجه به اینکه متهم با رضایت رومینا با او رفته بود و همچنین اتهام معاونت در قتل با توجه به اینکه وحدت قصد وجود نداشته است و ادله ای در این زمینه نبود، تبرئه شد. اما درخصوص عمل منافی عفت که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شد و همچنین مصاحبه با رسانه های بی هویت و انتشار تصاویر خصوصی و سوء استفاده از نوجوانی رومینا، به 24 ماه حبس، 99 ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم شده است.

دکتر ابراهیم نیکدل مقدم، وکیل مدافع مادر رومینا، روز گذشته ضمن تأیید خبر صدور حکم به خبرنگار ما گفت: ما حدس می زدیم که چنین حکمی صادر گردد؛ چراکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، حداکثر مجازات برای، ولی که مرتکب قتل فرزند گردد، 10 سال حبس و پرداخت دیه است که در این پرونده نیز 9 سال حبس و پرداخت دیه صادر شده است، اما می شد با توجه به خطرناک بودن متهم مجازات تکمیلی هم صادر گردد و قضات می توانستند مجازات تکمیلی و اقامت اجباری یا همان تبعید را هم برای پدر رومینا در نظر بگیرند که متأسفانه مجازات تکمیلی داده نشد و ما نسبت به این موضوع اعتراض خواهیم کرد؛ چراکه این مرد واقعا خطرناک است.

او گفت: مجازات باید متناسب با عمل فرد باشد، قطع کردن سر یک دختربچه 13 ساله با داس عمل بسیار خشنی است و باید مجازاتی سنگین تر برای مرتکب در نظر گرفته می شد. قانون باید مجازات قابل پیشگیری تری داشته باشد و به مجازات فقهی در این گونه موارد بسنده نگردد.

این وکیل دادگستری گفت: از نظر من به عنوان وکیل مادر رومینا این پرونده نقص تحقیقاتی دارد. بعد از اینکه رومینا با بهمن فرار کرد به وسیله یک واسطه به بهمن گفته شد مراسم عقد را برگزار کنید پدر رومینا را هم می آوریم. از این طریق محل اختفای بهمن و رومینا را متوجه شدند و بعد هم پدر رومینا با مأموران به محل رفته و دختربچه را به خانه بازگرداند. او بعد از اینکه رومینا را تحویل گرفت و به خانه برد، بر اساس گفته های موکلم، به رومینا گفته قرص بخور و خودت را بکش. رومینا که از پدرش می ترسیده فقط به او گفته چشم!

پدر رومینا را تحریک کردند

این وکیل دادگستری ادامه داد: بعد از این ماجرا پدر رومینا به مادر این بچه گفته است دیگر با او کاری نداشته باش، بچه است و یک غلطی نموده حتی برای او هدیه هم خریده است. بعد از مدتی وقتی پدر رومینا بیرون رفته و برگشته انگار همه چیز تغییر نموده و بعد با داس سر رومینا را قطع نموده است. بر اساس شنیده ها و بعضی مستندات، پدر رومینا از سوی افرادی از نزدیکانش تحریک شده است. آن ها به پدر رومینا گفته اند اگر تو این دختر را نکشی، ما این کار را می کنیم.

نیکدل مقدم در پاسخ به این پرسش که گفته می گردد پدر رومینا قبل از قتل درباره مجازات فرزندکشی تحقیق نموده است، گفت: متأسفانه این گفته درست است. یکی از آشنایان این خانواده که آن موقع دانشجوی حقوق بود، بدون اینکه از نیت پدر رومینا مطلع باشد یا حتی بداند که چه اتفاقی برای رومینا افتاده، به سؤال پدر رومینا پاسخ داده است.

تماسی که با او گرفته شده است هم یکی از ادله ما برای این است که پدر رومینا از طرف یکی از نزدیکانش تحریک شده است؛ چراکه پدر رومینا با تلفن همان فردی که گفته بود اگر تو رومینا را نکشی من این کار را می کنم، با این دانشجوی حقوق تماس گرفته بود. این نشان می دهد که آن ها کنار هم بودند و درباره قتل رومینا با هم صحبت و مشورت نموده اند.

پدر رومینا در این تماس بدون اشاره به اینکه چه اتفافی افتاده است، می پرسد اگر پدری فرزندش را بکشد چه اتفاقی می افتد و او هم مجازات قانونی را شرح می دهد. فردی که اطلاعات را به پدر رومینا داده، بعد از حادثه متوجه شده چرا چنین سؤالی از او پرسیده شده است. آن شخص خودش به شدت از این حادثه متأثر است و یاری زیادی کرد که من وکالت مادر رومینا را بر عهده بگیرم و من خودم با او صحبت کردم و همه چیز را جویا شدم. به همین دلیل هم می گویم پدر رومینا از سوی یکی از نزدیکانش تحریک شده است، بنابراین آن شخص نزدیک هم باید به اتهام معاونت در قتل تحت پیگرد قرار بگیرد.

من در لایحه ای که برای دیوان عالی کشور ارسال خواهم کرد، علاوه بر اینکه موضوع مجازات تکمیلی را عنوان خواهم کرد، درباره نقص در تحقیقات و نقش آن شخص نزدیک در قتل رومینا هم ادله خود را بیان خواهم کرد.

مادر رومینا می تواند حضانت پسرش را بگیرد

ابراهیم نیکدل مقدم درباره ادعای مادر رومینا درخصوص اینکه خانواده متهم قصد دارند فرزند او را بگیرند، گفت: این مسئله درون خانوادگی است و در دادگاه چنین چیزی مطرح نشد، اما ما در این زمینه هم راه چاره قانونی داریم. مادر رومینا می تواند درخواست سلب حضانت پدر را بدهد و با توجه به شرایطی که پدر رومینا دارد، به طور قوی می توان گفت که این حضانت به مادر داده خواهد شد.

بر اساس قانون، حضانت فرزند با پدر است و اگر پدر به هر دلیلی نبود یا صلاحیت نداشت، حضانت فرزند با مادر خواهد بود. درباره برادر رومینا هم همه شرایط قانونی که حضانت از پدر سلب و به مادر واگذار گردد، وجود دارد و مادر می تواند راه قانونی آن را طی کند. وکیل مادر رومینا درباره اظهارات متهم در دادگاه گفت: پدر رومینا در دادگاه ابراز پشیمانی کرد و گفت نفهمیده چه شده و یکباره این کار را نموده و زمان قتل می خواسته با داس به سر کار برود که در یک لحظه دخترش را کشته است.

البته به نظر نمی رسد این گفته ها درست باشد؛ چراکه او تأکید کرد برای پاک کردن ناموسش دخترش را به قتل رسانده است. وقتی او چنین حرفی زد، سؤال جالبی از سوی رئیس دادگاه مطرح شد و رئیس دادگاه گفت اگر تو معتقد بودی ناموست لکه دار شده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟ چرا دختربچه خودت را درخواب کشتی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟ که در این هنگام متهم گفت اگر بهمن را می کشتم قصاص می شدم.

پدر رومینا به عملش مطلع بود

این وکیل ادامه داد: این پاسخ نشان می دهد گفته های پدر رومینا درباره اینکه نفهمیده چه شده و... کذب است و او با سبق تصمیم و تحریک عده ای و همچنین مطلعی نسبت به کاری که می خواسته انجام دهد، رومینا را قربانی نموده است.

نیکدل مقدم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا گفت هایی که از زبان خواهر بهمن خاوری منتشر شد مبنی بر تهدید هایی که پدر رومینا در دادسرا انجام داده، درست است، گفت: در پرونده چنین چیزی منعکس نبود و کسی هم از طرفین پرونده چنین ادعایی را مطرح نکرد. البته پدر رومینا بعد از قتل دخترش در محل حادثه با داس ایستاده و با اقوام و همسایه ها که جمع شده بودند تا یاری نمایند صبحت و برای آن ها رجزخوانی نموده است، اما گفته هایی که از زبان بهمن خاوری مطرح شده به نظر درست نمی رسد، چون در پرونده چنین چیزی منعکس نبود.

این وکیل دادگستری همچنین خبر منتشرشده درباره دو سال حبس برای بهمن را هم تأیید کرد و گفت: او در دادگاه گفت که چندبار به خواستگاری رومینا رفته و پدرش قبول ننموده است و خاتمه باهم فرار کردند و قصد عقد داشتند که چنین اتفاقی افتاده است. البته او رومینا را از 11 سالگی اغفال نموده بود و مسلما فردی جاافتاده در سن بهمن می دانسته که رومینا کودک است. البته اتهامات دیگری هم متوجه بهمن شده بود که در این زمینه هم محکومیت دارد.

عکس بهمن و رومینا استوری شده بود

او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا او واقعا عکسی برای پدر رومینا ارسال نموده است، گفت: چنین عکسی ارسال نشده، عکس بهمن و رومینا در اینستاگرام استوری شده است. پدر رومینا هیچ آشنایی با فضای مجازی نداشته و عموی رومینا این عکس را نشان داده و آتش خشم آنجا شعله ور شده است. اگر عکس از سوی بهمن برای پدر رومینا ارسال می شد، حتما اتهام معاونت در قتل برای بهمن نیز می توانست ثابت گردد، اما بهمن از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد.

دکتر ابراهیم نیکدل مقدم همچنین به تهدید های پدر رومینا در دادگاه اشاره نمود و گفت: پدر رومینا بسیار اصرار داشت که از مادر رومینا رضایت بگیرد و به من هم اصرار کرد که از موکلم رضایت بگیرم، من گفتم نباید موکل را اذیت کند و باید او را راحت بگذارد. وقتی که دید این اصرار ها فایده ای ندارد، من را تهدید کرد و گفت برادرهایم را سراغت می فرستم و تو را راحت نمی گذارم که من این موضوع را به دادگاه منعکس کردم.

البته در کار وکالت چنین تهدید هایی شده ایم و اولین بار نیست، اما قصدم از مطرح کردن این موضوع آن بود که تعیین گردد این مرد خطرناک است و اگر آزاد گردد، مادر رومینا و پسرش راحت نخواهند بود. ضمن اینکه این تفکر خطرناک در میان خانواده پدر رومینا هم وجود دارد و ممکن است زنان و بچه های دیگری هم قربانی شوند.

او در خاتمه دوباره تأکید کرد به دلیل نقص در تحقیقات و عدم صدور مجازات تکمیلی به رأی صادره اعتراض خواهد نمود: فردی که پدر رومینا را تحریک به قتل نموده و گفته اگر تو نکشی من این کار را می کنم، از نظر ما باید تحت تعقیب قرار بگیرد. اگر حالا جلوی او گرفته نگردد ممکن است اتفاقات تلخ دیگری را رقم بزند، بنابراین من و موکلم روی این رأی اعتراض خواهیم کرد.

منبع: فرارو
انتشار: 22 مهر 1399 بروزرسانی: 22 مهر 1399 گردآورنده: parisro.ir شناسه مطلب: 1305

به "پدر رومینا دخترش را کُشت چون می دانست قصاص ندارد!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پدر رومینا دخترش را کُشت چون می دانست قصاص ندارد!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید