تهدیدهای زیست محیطی دریاچه ارومیه، برنامه علمی احیای دریاچه ارومیه تدوین شد

به گزارش سفر به فرانسه، برنامه علمی احیای دریاچه ارومیه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه تدوین شده است. این برنامه علمی به آنالیز چالش هایی در مورد بحران آب و مدیریت آن، تهدیدهای زیست محیطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، توسعه نامناسب کشاورزی و مخاطرات و پیامدهای مالی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از کم آبی این دریاچه پرداخته است.

تهدیدهای زیست محیطی دریاچه ارومیه، برنامه علمی احیای دریاچه ارومیه تدوین شد

به گزارش خبرنگار حوزه پایش گروه دانشگاه خبرگزاری خبرنگاران، دریاچه ارومیه، عظیم ترین دریاچه داخلی ایران، عظیم ترین دریاچه آب شور در خاورمیانه، و ششمین دریاچه عظیم آب شور جهان است. این دریاچه از اواسط دهه 80 آغاز به خشک شدن کرد و امروزه درخطر خشک شدن کامل قرار گرفته است. بعضی کارشناسان محیط زیست پیش بینی می نمایند در صورت خشک شدن این دریاچه هوای معتدل منطقه تبدیل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی خواهد شد و زیست محیط منطقه تغییر خواهد نمود. علاوه بر نمک بسیاری از آلودگی ها شامل فلزات سمی سنگین مورداستفاده در صنعت و مواد سمی مورداستفاده در کشاورزی به آب های سطحی و زیرسطحی مرتبط با دریاچه نفوذ نموده و در صورت خشک شدن دریاچه بسیاری از مواد سمی هوازی شده و خطرات بیماری های تنفسی برای زیست بوم و مردم منطقه به وجود خواهد آورد.

برنامه علمی احیای دریاچه ارومیه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه تدوین شده است. مجری این طرح، نصرت آقازاده به آنالیز چالش هایی در مورد بحران آب و مدیریت آن، تهدیدهای زیست محیطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، توسعه نامناسب کشاورزی و مخاطرات و پیامدهای مالی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از کم آبی این دریاچه پرداخته است.

نظام موضوعات برنامه علمی احیای دریاچه ارومیه
چالش هدف غایی هدف عینی راهبرد
بحران منابع آب و مدیریت نامناسب استفاده از آن

مدیریت مناسب منابع آب حوضه در جهت احیا و جلوگیری از فرایند خشک شدن دریاچه ارومیه

1. شناخت و آنالیز شرایط منابع آبی حوضه دریاچه

2. حفاظت، کنترل و کاهش برداشت از منابع آب

3. هوشمند سازی مصارف آب در حوضه

4. تغییر الگوی کشت بر اساس احتیاج آبی

5. فرهنگ صحیح مصرف آب

1. آنالیز ابعاد و مسائل مختلف هیدرولوژیکی مرتبط با دریاچه ارومیه

2. معین و آنالیز عوامل مؤثر بر بروز بحران در منابع آبی حوضه

1. استفاده از فن آوری های نوین در جهت حفاظت و مدیریت منابع آب

2. تغییر آبیاری سنتی به آبیاری مدرن

1. استفاده از فن آوری های نوین در جهت هوشمند سازی مصارف آب در حوضه

2. استفاده از فن آوری های نوین در جهت کنترل برداشت از منابع آب

3. استفاده از فن آوری های نوین در جهت کنترل توزیع آب

1. شناسایی و امکان سنجی کشت های جایگزین با احتیاج آبی کم

2. گسترش کشت دیمی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه

1. جلب مشارکت های عمومی و همکاری سازمان ها و دستگاه های مسئول در جهت مدیریت و استفاده بهینه از منابع آبی حوضه

2. استفاده از انواع رسانه ها در راستای فرهنگ ساز

تهدیدهای زیست محیطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه پیشگیری و مدیریت اثرات زیست محیطی

1. احیای کارنمودهای زیست محیطی دریاچه و حوضه آبریز

2. حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم دریاچه

3. جلوگیری از بروز و تشدید طوفان های نمکی

4. مدیریت برداشت و استحصال عناصر از نمک و املاح دریاچه

5. فرهنگ سازی زیست محیطی

1. شناسایی و احیای فاکتورهای زیست محیطی دریاچه و حوضه آبریز

2. مدیریت جامع حوضه آبریز دریاچه مبتنی بر رویکرد زیست محیطی

1. شناسایی و تحلیل گزینه های اگرو اکولوژیک حوضه آبریز دریاچه

2. حفاظت و احیای تالاب ها، جانوران و حیات وحش دریاچه

3. جلوگیری از کاهش توان فراوریات بخش دامداری و دام پروری

4. کاهش اثرات ریزگردها دریاچه بر سلامت جانداران و بخصوص دام و طیور

1. ارائه روش های علمی و اجرایی مناسب جهت جلوگیری از بروز و تشدید طوفان های نمکی

2. شناسایی کانون های فراوری ریزگرد و ارائه راه چاره به منظور جلوگیری و تثبیت ریزگردها

3. ارائه راه چارههای عملیاتی به منظور جلوگیری از بیابان زایی منطقه

1. ارزیابی و امکان سنجی برداشت نمک از دریاچه

2. آسیب شناسی اثرات برداشت نمک و املاح از دریاچه

1. ارائه مجموعه اقدامات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در راستای اعتلای فرهنگ زیست محیطی

2. استفاده از پتانسیل رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در جهت فرهنگ سازی زیست محیطی

توسعه نامناسب کشاورزی

توسعه متوازن و مناسب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه

1. مدیریت کشت محصولات زراعی و توسعه باغات متناسب با شرایط حوضه آبریز دریاچه

2. بهبود سطح بهره وری فعالیت های کشاورزی

3. توسعه زیرساخت های صنایع کشاورزی

4. افزایش سطح دانش عمومی و فنی کشاورزان

1. طراحی الگوی کشت محصولات کم آب بر

2. سیاست گذاری در جهت فراوری محصولات کشاورزی متناسب با پتانسیل زراعی و آبی خاک در منطقه

1. توسعه کشاورزی مدرن مبتنی بر استفاده از فن آوری های نوین

2. یکپارچه سازی زمین های کشاورزی در جهت افزایش سطح بهره وری

3. گسترش شرکت های خدمات کشاورزی

1. فراوری و بهینه سازی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی متناسب با احتیاج

2. احداث و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی و صنعتی

3. ایجاد و گسترش صنعت نگهداری و بسته بندی محصولات

1. ترویج و گسترش آموزش های عمومی و کاربردی به کشاورزان

2. استفاده از پتانسیل رسانه های جمعی و اجتماعی در جهت افزایش سطح دانش عمومی کشاورزان

مخاطرات و پیامدهای مالی، فرهنگی و اجتماعی مدیریت و کاهش پیامدهای مالی، فرهنگی و اجتماعی

1. توسعه و ایجاد صنایع مختلف در جهت معیشت جایگزین کشاورزان

2. فراوری مشاغل و کسب کارهای مبتنی بر بهره برداری از نمک و املاح دریاچه

3. جلوگیری از مهاجرت و تغییر ترکیب جمعیتی

4. جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی و تغییر سبک زندگی

5. کاهش اثرات ریزگردهای دریاچه بر سلامت افراد

1. ایجاد و گسترش صنعت گردشگری، بوم گردی و صنایع دستی

2. شناسایی و گسترش صنایع معدنی و فرآوری

3. ایجاد صنایع جدید و مدرن مبتنی بر پتانسیل های منطقه

1. ایجاد و گسترش صنایع قابل توسعه مرتبط بانمک و املاح دریاچه

2. ایجاد بستر مناسب در جهت بازاریابی و صادرات نمک و عناصر استحصال شده

1. طراحی و برنامه ریزی در جهت ایجاد تعاونی و صندوق های اعتباری روستایی

2. ساماندهی معیشت و رفاه کشاورزان

3. استفاده از رسانه ها در جهت جلوگیری از مهاجرت

1. ارائه الگو و راه چارههای فرهنگی و اجتماعی در جهت کاهش ناهنجاری و جلوگیری از تغییر سبک زندگی

2. افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به ناهنجاری های اجتماعی و معضلات فرهنگی

1. مطالعات تطبیقی و میدانی در جهت شناسایی آثار ریزگردها بر سلامت

2. ارائه روش های پیشگیری و کنترل اثرات مضر ریزگردها بر سلامت

رسیدن به اهدافی نظیر مدیریت مناسب منابع آب حوضه در جهت احیای دریاچه، هوشمند سازی مصارف آب در حوضه، تغییر الگوی کشت بر اساس احتیاج آبی و گسترش فرهنگ صحیح مصرف آب در مورد بحران آب موردنظر بوده است. احیای کارنمودهای زیست محیطی دریاچه و حوضه آبریز، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم دریاچه، جلوگیری از بروز و تشدید طوفان های نمکی، مدیریت برداشت و استحصال عناصر از نمک و املاح دریاچه ازجمله اهداف موردنظر درزمینه مرتفع ساختن چالش های زیست محیطی است.

در مورد چالش توسعه کشاورزی رسیدن به اهدافی نظیر مدیریت کشت محصولات زراعی و توسعه باغات متناسب با شرایط حوضه آبریز دریاچه، بهبود سطح بهره وری فعالیت های کشاورزی، توسعه زیرساخت های صنایع کشاورزی و افزایش سطح دانش عمومی و فنی کشاورزان موردتوجه قرارگرفته است. همچنین در این برنامه علمی به منظور مدیریت و کاهش پیامدهای مالی، فرهنگی و اجتماعی خشک شدن دریاچه به مسائلی مانند توسعه و ایجاد صنایع مختلف در جهت معیشت جایگزین کشاورزان، فراوری مشاغل و کسب کارهای مبتنی بر بهره برداری از نمک و املاح دریاچه، جلوگیری از مهاجرت و تغییر ترکیب جمعیتی، جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی و تغییر سبک زندگی و کاهش اثرات ریزگردهای دریاچه بر سلامت افراد توجه شده است.

4084/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 30 آذر 1399 بروزرسانی: 30 آذر 1399 گردآورنده: parisro.ir شناسه مطلب: 1447

به "تهدیدهای زیست محیطی دریاچه ارومیه، برنامه علمی احیای دریاچه ارومیه تدوین شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تهدیدهای زیست محیطی دریاچه ارومیه، برنامه علمی احیای دریاچه ارومیه تدوین شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید