اعلانیه - شکایت گروهی از وزارت مهاجرت کبک

به گزارش سفر به فرانسه، در تاریخ 19 آوریل 2018، تمامی متقاضیان مهاجرت به کبک نامه ای را دریافت کردند که در زیر متن این نامه را به فارسی آورده ایم.

اعلانیه - شکایت گروهی از وزارت مهاجرت کبک

اگر علاقمند به سفر با بهترین تور کانادا ارزان قیمت هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم تور کانادا از تورنتو، مونترال و آبشار نیاگارا دیدن کنید و بهترین تجربه سفر را داشته باشید.

متن نامه ارسال شده از اداره مهاجرت کبک

اعلامیه - شکایت گروهی از وزارت مهاجرت کبک

سلام

عطف به حکم صادره توسط دیوان عالی کبک در تاریخ 19 فوریه 2018، خواهشمند است اعلامیه شکایت گروهی از وزارت مهاجرت کبک که در انتهای این ایمیل و نیز در تیترهای مربوط به مهاجرت در وبسایت کبک منتشر شده است را با دقت بخوانید.

وزارت مهاجرت، توع و پذیرش

شکایت گروهی (دادخواست جمعی) از (برعلیه) وزارت مهاجرت کبک

اعلامیه صدور شکایتنامه

این اعلامیه را با دقت بخوانید چرا که ممکن است حقوق قانونی تان در گرو آن باشد.

چنانچه شما بین 2009 تا مارس 2017 برای مهاجرت به کبک به وسیله برنامه کارگر ماهر (اسکیلد ورکر) درخواست داده اید، عضوی از گروهی هستید که این شکایتانه گروهی را ترتیب داده اند و در تاریخ 9 فوریه 2018 این شکایتنامه توسط قاضی دیوان عالی کبک یعنی پاپیتا کاپریولو برای اشخاص زیر (اعضای گروهی که شکایت نموده اند) صادر شده است:

گروه 1

تمام افرادی که تا قبل از 8 جولای 2013، به وزارت مهاجرت کبک درخواست گواهی انتخاب در دسته کارگر ماهر یا اسکیلد ورکر داده اند، و درخواستنامه شان تا تاریخ اول آگوست 2013 به مرحله مقدماتی نردسیده است؛ تمام افرادی که درخواستنامه آنها حاوی عبارت درخواست شما برای انتخاب گواهی بر مبنای مقرراتی که تا هنگام ارائه درخواست اجرایی هستند یا عبارتی نظیر این است، و نیز تمام افرادی که درخواستنامه شان، به دلیل درخواست اول آگوست عطف به ماسبق و نیز اصلاحیه هایی که در سال 2013 در خصوص مقررات مربوط به آنالیز صلاحیت افراد خارجی اعمال شده بود توسط وزیر مهاجرت رد شده یا رد خواهد شد؛ این افراد امتیاز کافی کسب ننموده اند و لذا واجد شرایط عبور از مرحله مقدماتی و یا انتخاب شده نیستند.

گروه 2

تمام افرادی که تا قبل از 8 جولای 2013 ، به وزارت مهاجرت کبک درخواست گواهی انتخاب در دسته کارگر ماهر یا اسکیلد ورکر داده اند؛ و درخواستشان تا اول آگوست 2013 به مرحله مقدماتی نرسیده است؛ تمام افرادی که در درخواستنامه شان عبارت درخواست شما برای انتخاب گواهی بر مبنای مقرراتی که تا هنگام ارائه درخواست اجرایی هستند یا عبارتی نظیر این گنجانده شده بوده است، و نیز تمام افرادی که درخواستنامه شان، به دلیل درخواست اول آگوست عطف به ماسبق و نیز اصلاحیه هایی که در سال 2013 در خصوص مقررات مربوط به آنالیز صلاحیت افراد خارجی اعمال شده بود توسط وزیر مهاجرت رد شده یا رد خواهد شد؛ این افراد امتیاز کافی کسب ننموده اند و لذا واجد شرایط عبور از مرحله مقدماتی و یا انتخاب شده نیستند.

گروه 3

تمام افرادی که به وزارت مهاجرت کبک درخواست گواهی انتخاب در دسته کارگر ماهر یا اسکیلد ورکر داده اند؛ و درخواستشان تا 8 مارس 2017 به مرحله مقدماتی نرسیده است؛ تمام افرادی که در درخواستنامه شان عبارت درخواست شما برای انتخاب گواهی بر مبنای مقرراتی که تا هنگام ارائه درخواست اجرایی هستند یا عبارتی نظیر این گنجانده شده بوده است، و نیز تمام افرادی که درخواستنامه شان، به دلیل درخواست 8 مارس عطف به ماسبق و نیز اصلاحیه هایی که در سال 2017 در خصوص مقررات مربوط به آنالیز صلاحیت افراد خارجی اعمال شده بود توسط وزیر مهاجرت رد شده یا رد خواهد شد؛ این افراد امتیاز کافی کسب ننموده اند و لذا واجد شرایط عبور از مرحله مقدماتی و یا انتخاب شده نیستند.

هدف از این اعلامیه

در تاریخ 23 آگوست 2016، رحیم (نماینده گروه شاکیان) به نمایندگی از گروه شاکیان در دیوان عالی کبک بر علیه وزیر مهاجرت کبک شکایتامه گروهی تنظیم نمود. در تاریخ 6 می 2017، درخواست مجوز مورد اصلاحیه نهاده شد تا Rhia Banet به عنوان نماینده گروه سوم معین گردد.

در درخواستنامه مجوز بیان شده که از آنجا که وزیر مهاجرت کبک نتوانسته حق و حقوق افرادی که درخواست مهاجرت به وسیله برنامه کارگر ماهر داده بوده اند و درخواستشان در نتیجه اصلاحیه های 1 آگوست 2013 و 8 مارس 2017 محتوم به شکست و رد شدن نهاده شده است بازپرداخت کند، اکل مال به باطل نموده، با سوء نیت اقدام نموده است و از حقوق خود بر خلاف قانون مدنی کبک سوء استفاده نموده است. لذا آقای رحیم و خانم باسنت خواستار بازپرداخت هزینه های تمام اعضای گروه هستند.

در تاریخ 8 فوریه 2018، دادگاه به نمایندگان گروه اجازه داد تا در حوزه قضایی مونترال از طرف اعضای گروه یک دادخواست سنخی یا شکایتنامه گروهی تنظیم نمایند. دادگاه همچنین مسائل اصلی ذیل را که باید جمعا آنالیز شوند معین نموده است:

آیا وزیر باید به بازپرداخت هزینه هایی محکوم گردد که از تمام اعضای گروه که از شکایت خود صرف نظر نمی نمایند جمع آوری شده است؟ و به طور ویژه: آیا اعضای گروه مورد ظلم نهاده شده اند و حق و حقوق اقتصادی شان از بین رفته است و وزیر بدون هیچ توجیه قضایی اکل مال به باطل نموده است؟ میزان اکل ما به باطل وزیر چه مبلغی است؟ چه مبلغی از اعضای گروه به باطل خورده شده است؟

از سوی دیگر، آیا وزیر مرتکب اشتباه فراقراردادی شده و با سوء نیت اقدام نموده است؟ اگر آری، میزان خسارتی که در نتیجه اشتباهات وزیر به اعضای گروه وارد آمده است چه مبلغی است؟ در تمامی موارد، آیا کل مبلغی که باید بازپرداخت و به اعضای گروه مسترد گردد را باید یکجا و جمعا پرداخت؟ نتیجه گیری هایی که در رابطه با این پرسش ها به دست آمده است به توضیح زیر است:

شاکیان حق شکایت از فرجام خوانده را دارند

فرجام خوانده (وزیر مهاجرت کبک) به پرداخت حق و حقوق تک تک اعضای گروه که از شکایت خود صرف نظر ننموده اند محکوم می گردد؛ این مبلغ باید معادل مبلغی باشد که در زمان ارائه درخواست مهاجرت به وسیله کارگر ماهر تا قبل از 8 جولای 2013 پرداخت شده بوده است. یا باید معادل مبلغی باشد که برای درخواست هایی پرداخت شده اند که تا اصلاحیه های 2017 محتوم به رد شدن بوده اند.

دستور بازپرداخت تمامی مبلغی که به فرجام خوانده پرداخت شده است به تمام اعضای گروه شاکیان صادر گردد؛ کل مبالغ به علاوه هزینه انتشار اعلامیه ها باید بازپرداخت شوند.

صرف نظر از شکایت گروهی

اگر می خواهید عضوی از گروه شاکیان بمانید لازم نیست کار دیگری انجام دهید. اما اگر می خواهید از گروه بیرون بیایید باید کارمند دیوان عالی ناحیه مونترال را ظرف 60 روز از دریافت این اعلامیه با خبر کنید. (نشانی: 1 Notre Dame Street East, Montreal, Quebec, H2Y, 1B6). اگر از گروه بیرون بروید واجد شرایط هیچ یک از مزایای حکم نهایی صادره در خصوص صلاحیت ها نخواهید بود.

هر عضوی از گروه که قبل از موعد مقرر از گروه بیرون می رود، حکم های صادره در این شکایت گروهی منجمله هر حکم نهایی در خصوص صلاحیت ها را باید پیروی کند. این بدین معنی است که اگر شکایت از وزیر نهایتا با موفقیت انجام گردد، شما حق دریافت پولی که برای درخواست CSQ پرداخت نموده اید را خواهید داشت.اما اگر شکایت با موفقیت به نتیجه نرسد نخواهید توانست نخواهید توانست بر علیه وزیر هیچگونه ادعایی در این زمینه داشته باشید.تمام اعضای گروه حق ذارند در شکایت گروهی شرایط وارد ثالث داشته باشند. اما هیچ کاز اعضای شکایت گروهی به غیر از نمایندگان یا وارد ثالث ملزم به پرداخت هزینه های مرتبط با تنظیم شکایت گروهی نخواهد بود.

اطلاعات بیشتر و پرسش ها

چنانچه هرگونه پرسشی در زمینه دستور مجوز و فرایند متقاعب آن دارید، با کنسول نماینده گروه به آدرس زیر تماس حاصل نمایید:

IMK LLP

3500 De Maisonneuve Boulevard West

Suite 1400

Montréal, Québec H3Z 3C1

T: 514 934-7743 | F: 514 935-2999

منبع: ویزا موندیال
انتشار: 30 خرداد 1399 بروزرسانی: 3 مهر 1399 گردآورنده: parisro.ir شناسه مطلب: 1105

به "اعلانیه - شکایت گروهی از وزارت مهاجرت کبک" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلانیه - شکایت گروهی از وزارت مهاجرت کبک"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید