جزئیات آزمایش انسانی واکسن کرونای ایرانی

به گزارش سفر به فرانسه، مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران جزئیات کارآزمایی بالینی آنالیز بی خطری و ایمونوژنیسیتی واکسن غیر فعال کرونا (COVID-19) فراوری شده در ایران را منتشر کرد.

جزئیات آزمایش انسانی واکسن کرونای ایرانی

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، این مرکز کارآزمایی بالینی آنالیز بی خطری و ایمونوژنیسیتی واکسن غیر فعال COVID-19 در جمعیت سالم: مطالعه فاز 1، تصادفی شده، دو سو کور با کنترل پلاسبو را منتشر کرد.

هدف از مطالعه پیشگیری و معین بی خطری و ایمونوژنیسیتی واکسن غیر فعال COVID-19 در جمعیت سالم است.

این مطالعه به صورت بالینی فاز یک، تصادفی شده، دو سو کور، سه بازوی موازی، پلاسبو کنترل، بر روی 56 فرد داوطلب سالم طراحی شده است.

این مطالعه دوسوکور (داوطلبین و ارزیابی نمایندگان پیامد) دارای پلاسبو بر روی 56 فرد داوطلب سالم در محل یکی از هتل های تهران (تجهیز شده برای کارآزمایی بالینی) انجام خواهد شد.

داوطلبان پس از دریافت تصادفی دوز 3 یا 5 میکروگرم واکسن یا پلاسبو (دارونما) (بر اساس دو مرحله مطالعه دوز کم و دوز زیاد) دو نوبت در روز های صفر و 14 واکسن را دریافت و تا روز 28 از جهت آنالیز عوارض، ایمنی هومورال و سلولار پیگیری اولیه می شوند. شرایط تمام افراد پس از سرانجام مطالعه تا روز 360 ام نیز پیگیری طولانی مدت خواهد شد.

شرایط ورود شرکت نمایندگان و بالعکس

خلاصه معیار های مهم ورود: فرد سالم 18 تا 50 ساله، تمایل به شرکت در مطالعه، توانایی فهم شرایط مطالعه، امضای فرم رضایتنامه آگاهانه، عدم بارداری و استفاده از روش های جلوگیری از بارداری در خانم های داوطلب.

شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

سن 18 تا 50 سال شرایط عمومی سالم طبق سابقه پزشکی و معاینات اولیه پزشک قادر باشد و تمایل داشته باشد در کل دوره مطالعه بر اساس پروتکل مطالعه همکاری داشته باشد توانایی فهم کامل فرایند های اجرایی مطالعه را داشته باشد و توضیحات مجریان را به درستی درک کند. قادر به فهم مفاد فرم رضایت نامه آگاهانه باشد و قبل از ورود به مطالعه آن را امضا کند اجازه دسترسی به پرونده پزشکی، نتایج آزمایشات در صورت بستری در بیمارستان به علت شک یا تایید COVID-19 را به محققان بدهد.

برای خانم ها: تست بارداری منفی در زمان غربالگری یا واکسیناسیون استفاده مداوم از روش های موثر جلوگیری از ایجاد بارداری در طی مطالعه (در زنان و مردان داوطلب) داوطلبانی که قبول نمایند از ابتدای دریافت واکسن تا سه ماه بعد از دریافت آخرین دوز آن اهدای خون، فرآورده خونی یا مغز استخوان نداشته باشند.

خلاصه معیار های مهم عدم ورود: تست مثبت PCR، سابقه قبلی عفونت (تست آنتی بادی مثبت)، علایم منطبق با بیماری کووید -19، سابقه تماس نزدیک با فرد مبتلا کووید -19 در 14 روز گذشته، هرگونه موارد غیرطبیعی پاراکلینیکی، سابقه آلرژی به واکسن، ابتلا به بیماری های نورولوژیک، نقص ایمنی، اختلال انعقادی و اختلالات روانپزشکی و سایر بیماری های مزمن، دریافت واکسن زنده در 14 روز اخیر، ایمونوگلوبولین در 3 ماه اخیر یا محصولات پژوهشی در 6 ماه اخیر، قصد بارداری یا شیردهی، داشتن شغل پرخطر مواجهه با ویروس.

شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

مورد تایید شده، مشکوک یا بدون علامت COVID-19 که با انجام PCR در بدو ورود به مطالعه تعیین می گردد.

آنتی بادی مثبت COVID-19 سابقه ابتلا به عفونت SARS-CoV-2 سابقه تماس با فرد مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 (با تست PCR مثبت) در طی 14 روز اخیر افرادی که در بازه زمانی گذراندن دوران قرنطینه خانگی به علت کووید (شک به مواجهه یا علایم مشکوک) هستند.

تب (دمای آگزیلاری بیش از 37 درجه) سرفه خشک، خستگی مفرط، انسداد بینی، آبریزش بینی، گلودرد، درد عضلانی، اسهال، تنگی نفس و shortness of breath در طی 14 روز قبل از تلقیح واکسن، موارد غیر نرمال در آزمایشات بیوشیمی، خون و ادرار قبل از تلقیح واکسن، تجربه واکنش های شدید آلرژیک یا آلرژی به اجزای واکسن غیرفعال COVID-19.

سابقه شخصی یا خانوادگی تشنج، صرع، آنسفالوپاتی یا اختلالات روانپزشکی وجود مالفورماسیون های مادرزادی؛ سابقه بیماری های نورولوژیک یا seizure شامل گیلن باره (به استثنای تب و تشنج دوران کودکی).

اختلالات رشدی هر گونه نقص ژنتیکی توضیح حال یا علائم سو تغذیه، بیماری هپاتورنال فشار خون کنترل نشده، داشتن عوارض دیابت BMI.

بیش از 40 وجود هر گونه بدخیمی ابتلا به بیماری حاد یا exacerbation، بیماری مزمن در 7 روز اخیر مورد شناخته شده نقص سیستم ایمنی، HIV، لنفوم، لوکمی یا سایر بیماری های اتوایمون، بیماری تیرویید یا سابقه تیروییدکتومی طحال برداری یا سابقه برداشتن سایر ارگان های مهم به هر دلیل سابقه اختلالات انعقادی.

دریافت درمان ضد سل مثبت بودن HBSAg، مثبت بودن HIV، مثبت بودن HCV antibody، دریافت درمان تقویت نماینده یا مهارنماینده سیستم ایمنی به مدت حداقل 14 روز متوالی در طی سه ماه اخیر، دریافت واکسن زنده طی یک ماه قبل از تلقیح یا دریافت سایر واکسن ها در طی 14 روز اخیر.

سابقه سوء مصرف الکل یا مواد مخدر، دریافت ایمونوگلوبولین یا فرآورده های خونی طی سه ماه قبل از تلقیح واکسن، دریافت سایر دارو های پژوهشی طی 6 ماه قبل از تلقیح واکسن، داشتن برنامه برای دریافت هر واکسن دیگری در یک ماه بعد از تلقیح واکسن مطالعه.

داشتن اختلالات شدید روانپزشکی اثرگذار بر شرکت در مطالعه، زنان باردار یا شیرده یا کسانی که قصد و تمایل بارداری در طول زمان مطالعه را دارند، داشتن شغل پرخطر مواجهه با ویروس SARS-CoV-2 یا داشتن خطر بالای مواجهه، طبق نظر محقق هر شرایط دیگری خارج از موارد فوق که به نظر محقق، فرد را برای شرکت در کارآزمایی بالینی نامناسب می نماید.

سن مورد نظر برای ورود به مطالعه

سن از 18 سال تا 50 سال و جنسیت هر دو در این مطالعه شرکت داده می شوند.

گروه های مداخله به این ترتیب تعریف شده اند که گروه واکسن 3 میکروگرم پروتئین آنتی ژن (24 نفر)، گروه واکسن 5 میکروگرم پروتئین آنتی ژن (24 نفر)، گروه پلاسبو (8 نفر).

متغیر های پیامد اصلی بروز عارضه جانبی پس از تزریق، عوارض در طول 7 روز، 28 روز و در طول یک سال. سطح آنتی بادی های اختصاصی، آنتی بادی نوترالیزان، بروز عفونت SARS-COV-2، اندازه گیری ایمنی سلولار است.

توصیف نحوه تصادفی سازی؛ فرایند تصادفی سازی در این مطالعه در دو مرحله و با ایجاد دو توالی تصادفی بلوکی (با واحد فرد) ایجاد خواهد شد. در توالی اول 14 شرکت نماینده به تصادف دوز واکسن 3 میکروگرم (12 نفر) یا پلاسبو (دارونما) (2 نفر) دریافت می نمایند.

توصیف نحوه کور سازی؛ هر دوز واکسن به صورت جداگانه بسته بندی شده و دارای شماره شناسایی است. ویال و جعبه های واکسن و پلاسبو (دارونما) در ظاهر و بسته بندی های کاملاً مشابه عرضه می شوند که باعث کورسازی شرکت نمایندگان، محقق و ارزیابی نمایندگان پیامد خواهد بود.

کمیته پایش داده و ایمنی (DSMB) در سراسر مطالعه ناظر ایمنی مطالعه است. این کمیته از هفت عضو مستقل (شامل تخصص های عفونی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، اپیدمیولوژی، واکسن شناس و …) تشکیل شده است.

کمیته DSMB در بازه های زمانی 7 روز پس از تکمیل اطلاعات 3 داوطلب اول، 7 داوطلب، 14 داوطلب، 21 داوطلب و سپس در ادامه 14 روز پس از ورود 35 امین داوطلب و 28 روز پس از ورود 56 داوطلب تشکیل می گردد. گزارش ایمنی داوطلبان تک به تک مرور و نتیجه این کمیته به سازمان های رگولاتور اعلام می گردد. پیشرفت مطالعه از هر مرحله به هر مرحله بالاتر صرفاً با تایید DSMB و نهاد رگولاتور (سازمان غذا دارو و کمیته ملی اخلاق) اتفاق می افتد.

بیماری مورد مطالعه بیماری COVID-19 است و پیامد های اولیه آن آنالیز می شوند.

پیامد ها شامل هر گونه واکنش بلافاصله پس از تزریق واکسن از زمان تزریق تا 30 دقیقه، درصد گزارش واکنش های موضعی محل تزریق (شامل درد، سوزش، قرمزی و…) در روز صفر تا 7 پس از تزریق هر نوبت واکسن، درصد گزارش واکنش های سیستمیک (شامل تب، سردرد، لرز، تهوع، استفراغ، اسهال، درد عضلانی، در مفاصل و.) در روز صفر تا 7 پس از تزریق هر نوبت واکسن، بروز هر گونه رخداد نامطلوب در روز صفر تا 7 پس از تزریق هر نوبت واکسن، بروز هر گونه رخداد نامطلوب جدی در روز صفر تا 7 پس از تزریق هر نوبت واکسن، هرگونه رخداد نامطلوب (جدی یا غیر جدی) از روز 7 تا روز 28 پس از هر نوبت تلقیح واکسن هستند.

این کارآزمایی در 25 آذرماه 99 در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران به ثبت رسیده است.

شرایط بیمارگیری در این کارآزمایی در حال بیمارگیری عنوان شده است و اول دی ماه 99 تا 30 بهمن ماه 99 تاریخ آغاز و سرانجام بی مارگیری مورد انتظار برای آن در نظر گرفته شده است.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 16 بهمن 1399 بروزرسانی: 16 بهمن 1399 گردآورنده: parisro.ir شناسه مطلب: 1535

به "جزئیات آزمایش انسانی واکسن کرونای ایرانی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات آزمایش انسانی واکسن کرونای ایرانی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید