دانشگاهی که حداقل امتیاز ارزشیابی را نیاورد با کاهش ظرفیت دانشجو و حذف رشته روبه رو می گردد

به گزارش سفر به فرانسه، طبق مصوبه کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت؛ دانشگاهی که پیروز به کسب امتیاز حداقلی استاندارد ها و ارزشیابی های آموزشی نگردد، با کاهش ظرفیت دانشجو و حذف رشته روبرو می گردد.

دانشگاهی که حداقل امتیاز ارزشیابی را نیاورد با کاهش ظرفیت دانشجو و حذف رشته روبه رو می گردد

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات ویزای تحصیلی استرالیا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی استرالیا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی استرالیا، بهترین مسیر را به سوی دانشگاه های استرالیا انتخاب کنید.

به گزارش گروه دانشگاه خبرنگاران، جلسه کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت با حضور علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری، سیماسادات لاری معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون و مسئولین حوزه آموزش در ستاد وزارت بهداشت برگزار گردید.

در این جلسه اعضای کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت مصوب کردند چنانچه دانشگاهی پیروز به کسب امتیاز حداقلی استاندارد ها و ارزشیابی های آموزشی نگردد، شورای گسترش دانشگاه ها می تواند نسبت به کاهش ظرفیت یا توقف پذیرش دانشجو و یا حذف رشته مقطع در دانشگاه مربوطه اقدام کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تقدیر از مدافعان سلامت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت گفت: اگرچه بار کرونا به دوش همکاران ما اضافه شده است، اما فراموش کردن فعالیت های اساسی پایه و ویژه ای که به اصلاح و ارتقاء علمی می پردازد خسران عظیمی است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: یکی از تعاریف دانشگاه این است که تولیدنماینده یک دانش و فرایند جدید باشد و اعتباربخشی، جزء لاینفک نظام های آموزشی و پژوهشی است.

تنظیم پیش نویس اولیه اعتباربخشی داروسازی

در این نشست غلامرضا اصغری دبیر شورای آموزش داروسازی با اشاره به مصوبات این دبیرخانه در حوزه اعتباربخشی داروسازی، گفت: پس از تنظیم پیش نویس اولیه اعتباربخشی داروسازی و ارسال آن برای دانشگاه ها، نظرات دانشگاه ها در دبیرخانه نهایی شد تا پس از اعمال نظر و تایید نهایی اعضای کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت به تصویب برسد.

وی تاکید نمود: جلسات توجیهی با معاونین آموزشی دانشگاه های داروسازی در راستای آماده سازی اجرای فرایند های ارزیابی درونی اجرا شده است و در استاندارد ها به استاندارد های ترجیحی نیز توجه شده است تا علاوه بر امکانات محدود دانشکده های داروسازی دانشگاه های تیپ 3، زمینه ارتقاء دانشکده های داروسازی دانشگاه های تیپ 1 و 2 نیز مدنظر باشد.

دبیر شورای آموزش داروسازی گفت: استاندارد های دبیرخانه داروسازی شامل 8 حوزه و 37 زیر حوزه است که دارای 37 استاندارد الزامی و 35 استاندارد ترجیحی است و در تدوین این استاندارد ها تجارب کشور های استرالیا و آمریکا و کانادا مورد استفاده نهاده شده است.

اصغری با بیان اینکه ورود حوزه پژوهش به استاندارد ها و سند اعتباربخشی برای اولین بار است که در کشور انجام می گردد، اضافه کرد: در دانشکده های داروسازی بسیار به حوزه پژوهش بها داده شده و احتیاج کشور است و در راستای بومی سازی استاندارد های جهانی، پژوهش به مجموعه استاندارد ها اضافه شد.

انجام استانداردسازی رشته های تخصصی داروسازی

وی اضافه کرد: استانداردسازی رشته های تخصصی داروسازی نیز در حال اجرا است و 2 بورد تخصصی تا به امروز پیش نویس اولیه را تدوین نموده اند.

دبیر شورای آموزش داروسازی ادامه داد: در اعتباربخشی داروسازی کوشش شده است تا حد امکان از تجارب کشور در اعتباربخشی پزشکی عمومی استفاده گردد و به حوزه دیجیتال و آموزش مجازی نیز توجه شده است، لذا به روزرسانی اعتبار بخشی بر اساس احتیاج های جامعه قابل انجام است.

در ادامه این جلسه طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عضو کمیسیون ملی اعتباربخشی اعلام کرد: در بحث استانداردسازی، توافق جمعی، بسیار مهم است و این مسئله، نظرسنجی از دانشگاه ها را می طلبد و اگر دانشگاه ها مستندات مشابه و مشترک استاندارد های حوزه پزشکی عمومی را یکبار تهیه نمایند از اتلاف انرژی و زمان جلوگیری می گردد.

معصومه جرجانی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی گفت: ضروری است در تدوین و استاندارد سازی سنجه های رشته داروسازی، ذهنیت دانشگاه ها و دانشکده ها به سوی آینده ای نزدیک که تحولات قابل توجهی در آن رخ خواهد داد جهت گیری داشته باشند.

به روزرسانی شاخص های اعتباربخشی انجمن های علمی گروه پزشکی

در ادامه جلسه کمیسیون ملی اعتباربخشی، اعتباربخشی انجمن های علمی گروه پزشکی مورد آنالیز نهاده شد که در ابتدا دکتر سید جلیل حسینی دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به تشریح اعتباربخشی انجمن ها از سال 95 تا به امروز پرداخت و یادآور شد: در اعتباربخشی اولیه با وجود 20 شاخص از مجموعه 66 انجمن، 16 انجمن با کیفیت مورد نظر تطابق داشتند.

وی اضافه کرد: در راستای آشنایی بیشتر انجمن ها با شاخص های مورد نظر کمیسیون و تعامل بیشتر انجمن ها با کمیسیون انجمن های علمی، تا به امروز چند مرحله ارزشیابی اجرا شده است و اعضای هیات علمی انجمن ها و جراحان به عنوان مشاور به کمیسیون دعوت شدند.

حسینی ادامه داد: در این حوزه از وزارت علوم الگوبرداری شده و شاخص های ما به شاخص های وزارت علوم شباهت زیادی دارد و در نظر است پس از چندین سال ارزشیابی انجمن ها و با در نظر دریافت 7 شاخص اصلی اعم از آموزشی، پژوهشی، اقتصادی و .. برای هر شاخه، تقسیم بندی های مجزایی انجام گردد. جزئیات شاخص ها مانند اعتباربخشی قبلی است که به روز رسانی شده و برای هر یک از فعالیت های انجمن ها، امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده است.

رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این زمینه گفت: بهتر است در انجمن ها مانند حوزه پژوهش دانشگاه ها به جای اعتباربخشی از واژه رتبه بندی استفاده گردد و ممکن است هر سال این رتبه بندی، با توجه به فعالیت انجمن ها تغییر پیدا کند که این خود باعث ایجاد نوعی رقابت می گردد.

وی اضافه کرد: فایده این انجمن ها این است که حداقل ماهی یک بار دور هم جمع می شوند و نتیجه این خواهد بود که انجمن ها در همه زمینه ها با هم به رقابت می پردازند، لذا باید جوانب مختلف، مانند امکانات انجمن های مختلف را مدنظر داشت، زیرا در جهان گاهی تاثیر انجمن های ملی کمتر از دانشگاه ها نیست و گاهی معتبرترین مجله ها مربوط به انجمن هاست.

بازنگری استاندارد های اعتباربخشی بیمارستان آموزشی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی

در ادامه جلسه دکتر مرضیه نجومی درباره گزارش بازنگری استاندارد های اعتباربخشی بیمارستان آموزشی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی گفت: اعتباربخشی دانشگاه های علوم پزشکی از سال 96 شروع شده و آیین نامه فعلی در حال حاضر دارای 9 محور 66 استاندارد و 71 سنجش است.

وی یادآور شد: چنانچه نمونه جدید سنجه ها مورد تایید کمیسیون ملی اعتباربخشی قرار بگیرد امتیاز های قبلی بازبینی خواهد شد.

به همین دلیل مهدی پور، عضو کمیسیون ملی اعتباربخشی، درخواست کرد استاندارد های جدید به گونه ای تنظیم گردد که برای بیمارستان های تک تخصصی کوچک و بیمارستان های عمومی عظیم قابل اجرا باشد و در نهایت مقرر شد که شرط آموزشی شدن مراکز درمانی و ورود به اعتبار بخشی آموزشی، کسب درجه ممتاز در اعتباربخشی درمان باشد.

حق دوست با تاکید بر ضرورت حفظ اعتبار بخشی آموزشی اظهار کرد: برآیند اجماع و نظرخواهی از ذینفعان بیمارستانی و دانشگاهی، مسئله مهمی است و اعتبار سنجی باید علاوه بر نظر ارزیابان توسط مدیریت دانشگاه نیز مورد تایید قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: اگر بیمارستانی راندمان کاری خوبی نداشته باشد، قطعاً نمی تواند صلاحیت آموزشی را نیز دریافت کند و در حال حاضر خوشبختانه با معاونت درمان به تفاهم دست یافته ایم تا اعتباربخشی آموزشی و درمانی هم جهت و همسو باشند.

بازنگری استاندارد های اعتباربخشی موسسه ای

در ادامه جلسه، بازنگری استاندارد های اعتباربخشی موسسه ای و آیین نامه تدوین شده اعتباربخشی موسسه ای نیز توسط دکتر چنگیز ارائه شد.

چنگیز گفت: پیش نویس استاندارد های موسسه ای شامل 8 حیطه و 91 استاندارد است و شباهت زیادی به پیش نویس برنامه پزشکی عمومی دارد. کیفیت و تعالی سازمانی حیطه جدیدی است که به حوزه فرآیند اعتباربخشی موسسه ای وارد شده است.

اجرای اعتباربخشی هیئت های ممیزه علوم پزشکی

سیدعلی حسینی رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت از شروع اجرای اعتباربخشی در این حوزه اطلاع داد و گفت: آیین نامه اعتباربخشی هیئت های ممیزه مشتمل بر 6 ماده آماده و ابلاغ شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در این زمینه گفت: هیات ممیزه مرکزی وظیفه نظارت بر عملکرد هیئت ممیزه های محیطی را به عهده دارد و ستاد از پذیرش هر گونه پرونده معذور است و پرونده ها باید در دانشگاه ها پیگیری شوند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 24 آبان 1399 بروزرسانی: 24 آبان 1399 گردآورنده: parisro.ir شناسه مطلب: 1371

به "دانشگاهی که حداقل امتیاز ارزشیابی را نیاورد با کاهش ظرفیت دانشجو و حذف رشته روبه رو می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانشگاهی که حداقل امتیاز ارزشیابی را نیاورد با کاهش ظرفیت دانشجو و حذف رشته روبه رو می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید